ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Өмгөөллийн “Ананд Адвокатс” ХХН нь үйл ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд үндсэн 2 оффистойгоор ажилладаг.

read more
ӨМГӨӨЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Манай фирмийн үйл ажиллагааны хоёрдох үндсэн чиглэл болох өмгөөллийн үйл ажиллагааг Өмгөөллийн оффис хариуцан …

read more
ХУУЛЬ ЗҮЙН ОРЧУУЛГЫН БОЛОН НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бүх төрлийн бичиг баримт, гэрээ, хэлцэл, цахим захидал, албан бичгүүдээ орчуулагч болон хуульчийн мэргэжлийн …

read more

“If someone asked me to recommend a lawyer in Mongolia I’d have no hesitation – his [Batzaya Bodikhuu] work is thorough and delivered in timely fashion, and he will respond to requests within few hours “