ХУУЛЬ ЗҮЙН ОРЧУУЛГЫН БОЛОН НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бүх төрлийн бичиг баримт, гэрээ, хэлцэл, цахим захидал, албан бичгүүдээ орчуулагч болон хуульчийн мэргэжлийн ур чадвар хосолсон мэргэжилтнүүдээр орчуулуулах нь тухайн албан бичгийн утга санаа, хэллэг зөв байх гол үндэс билээ. Бид эрх зүйн бүх төрлийн баримт бичгүүдийн хууль зүйн баталгаат орчуулгын үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд англи, орос, хятад хэлтэй мэргэшсэн

Өмгөөллийн “Ананд Адвокатс” ХХН нь хууль зүйн цогц үйлчилгээг нэг дороос авах бололцоог бүрдүүлэн ажиллаж байгаагийн нэг илрэл нь нотариатын үйлчилгээ юм. Бидний үйлчлүүлэгчид бүх төрлийн бичиг баримтын баталгаажуулалт, нотариатын бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой байдаг.

“If someone asked me to recommend a lawyer in Mongolia I’d have no hesitation – his [Batzaya Bodikhuu] work is thorough and delivered in timely fashion, and he will respond to requests within few hours “