Лхагвасүрэнгийн УНДРАМАхлах хуульч

Л.Ундрам нь 8 жилийн ажлын туршлагатай, 2012 оноос тус хуулийн фирмд хуульчаар ажиллаж байна. Л.Ундрам нь Ашур Монголиа хуулийн фирм болон Кью Жи Экс Монгол ХХК-д хуульчаар тус тус ажиллаж байсан. Иргэний эрхзүй, гэрээний эрх зүй, компани, уул уурхай,эрчим хүч, сэргээгдэх эрчим хүч, харилцаа холбоо, үл хөдлөх хөрөнгө, хөдөлмөр, хөрөнгийн зах зээлийн эрх зүй болон хууль зүйн дүн шинжилгээ зэрэг чиглэлээр мэргэшсэн. Хөрөнгө оруулалт, хувьцаа, өрийн хэрэгсэл гаргах болон хаалтай хувьцаат компанийг худалдах, худалдан авах, нэгтгэх зэрэг гэрээ хэлэлцээрт ихээхэн туршлага хуримтлуулсан. Гадаад, дотоодын томоохон банк, санхүүгийн байгууллага, компаниудад тогтмол зөвлөгөө өгч ажилладаг. Л.Ундрам нь 2010 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг төгссөн. Монголын хуульчдын холбооны гишүүн.