Дашдооровын МАРАЛГООАхлах хуульч

Д.Маралгоо нь МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын үндэсний арбитрт ахлах мэргэжилтнээр ажиллаж байгаад Япон Улсын Ёкохамагийн үндэсний их сургуулийн хууль зүйн сургуулийг олон улсын ба бизнесийн эрх зүйн магистрын зэргээр төгссөн. Улмаар Япон улсын олон улсын бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний компанид бизнесийн зөвлөхөөр ажиллаж байгаад 2017 оноос өмгөөллийн “Ананд Адвокатс” хуулийн фирмд ахлах хуульчаар ажиллаж байна. Англи, Япон, Орос хэлтэй.